+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

Yayınları

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 • Turpoğlu Çelik, A. (2018). Bir Yönetici Geliştirme Yöntemi: Yöneticinin Kendini Geliştirmesi, Mauritus: Lambert Academic.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2015). Bizi Taşıyanlar: Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ed. Tülay Bozkurt. İstanbul: İKU.
 • Turpoğlu Çelik, A. (Editör) (2014). Empati, Kuramdan Uygulamaya, İstanbul: İKU. Yayın No. 202.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2014). Ailede Empati; Ed. A. Turpoğlu Çelik; Empati, Kuramdan Uygulamaya, s. 43-92. İstanbul: İKU.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2011). İşsizlik ve İş Güvencesizliği, Ed. Ç. Vatansever, Testi Kırılmadan, s. 197-229. İstanbul: Açık Radyo. 94.9 Yayını.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2010). “Sosyometri ve Psikodramanın Kuantum Gerçekliği, Ed. Deniz Altınay, “Psikodramada Yeni Yaklaşımlar“, S. 61-119. Istanbul: Sistem.
 • Bozkurt, T., M. Uluğ, Turpoğlu Çelik, Z. Oktuğ, S. İçellioğlu, M. S. Özden, Ö. Soysal (2010), Stres, İKU: İstanbul.

Makaleler

Bildiriler 

 • Turpoğlu Çelik, A., “İlişki Yönetimi Atölyesi: İlişkilerinizi yönetme şekliniz, yaşam kalitenizi belirler.” Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi, 26-27 Kasım 2016, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., Okul Öncesi Eğitimin, Aile ve Toplum Sağlığı ile Demokrasi ve Toplumsal Gelişim Üzerindeki Etkileri. International Conference on Early Childhood Education, with the theme of Interdisciplinary Contributions, Theory and Field Experiences. 25-27th September 2014, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “The Usage of Family Atom with the other Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques in the Family Therapy”. “Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family” temalı The 8th European Family Therapy Association (EFTA) Congress. 24-27 October 2013, Istanbul, Turkey.
 • Turpoğlu Çelik, A., “The Usage of Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques in Family Therapy”, the 13th European Congress of Psychology (ECP), 9-12 July 2013, Stockholm, Sweden.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Aile Şirketlerine Danışmanlık Yapmak”, İstanbul Kültür Üniversitesi ve AG-MER tarafından düzenlenen 5. Aile İşletmeleri Kongresi, 13-14 Nisan 2012, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No. 169. 93-108 ISBN: 978-605-4233-79-3. ss.93-108.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Aile Atomu Tekniğinin Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri İle Bütünleyici Biçimde Kullanımı”, Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 7. İstanbul Psikodrama Günleri, 16-17 Mart 2013, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Kariyer ve Cinsiyet Üzerine…”, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen, Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi temalı Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV, 09 Nisan 2011, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “PDR Uygulamalarında Dışavurumcu Sanat Teknikleri ile Sorun Çözme Becerileri Atölye Çalışması”, Özel Alev Okulları tarafından düzenlenen “Eğitimden Yansıyanlar” temalı 13. Rehberlik Sempozyumu, 5 Mart 2011, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Travma Hakkında Yaptıklarımız ve Yapamadıklarımız – Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm…”, Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 22–24 Mayıs 2009, İzmir.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Aile Terapisinde Kullanımı”, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen V. Ulusal Aile Terapileri Kongresi, Terapide Post Yapısalcılık ve Sonrası, 13–15 Mart 2009, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Dışavurumcu Sanat Tekniklerinin Kullanımı Atölye Çalışması”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21–23 Eylül 2005, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarında Kullanımı Atölye Çalışması”, 7. Rehberlik Sempozyumu, Düzenleyen: Kültür 2000 İlköğretim ve Anaokulları, 30 Nisan 2005, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Çift Terapisinde Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Kullanımı”, Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın, 8 Eylül 2004, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Use of Expressive Art Therapy Techniques in Couple Therapy” International Family Therapy Association (IFTA) ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen, ‘Families in a Time of Global Crisis’’ temalı XIV. IFTA World Family Therapy Congress, 24-27 Mart 2004, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Dışavurumcu Sanat Tekniklerinin Kullanımı”, MEF Okulları Tarafından Düzenlenen 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sempozyumu, 13 Mart 2004, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Use of Expressive Art Therapy Techniques in Couple Therapy” International Family Therapy Association (IFTA) ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen, ‘Families in a Time of Global Crisis’’ temalı XIV. IFTA World Family Therapy Congress, 24-27 Mart 2004, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Yöneticinin Kendini Geliştirmesi”, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Tarafından düzenlenen IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18–20 Eylül 1996, İstanbul.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.