+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik ve psikolojik danışma; öğrencilerin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması, beceri ve yeteneklerini, kendi kapasitelerine uygun düzeyde geliştirmesi ve böylece kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayabilmeleri için sunulan bir uzmanlık hizmetidir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi. öğrencilerin eğitimsel, kişisel, sosyal ve mesleki gelişmeleri için faaliyet gösterir. Danışmanlar, öğretmenlerle birlikte, çocukların olumlu benlik kavramını güçlendirmek, okul başarısını arttıran davranışlara dönüştürmek için, sınıf rehberlik etkinliklerini kullanırlar. Gereksinim duyuldukça yapılan bireysel veya grup danışmanlık, kapsamlı bir rehberlik programının önemli bir parçasıdır. Danışmanlar, bireysel ya da grup danışmanlığı yoluyla öğrencilere, başkaları ile paylaştıkları benzerliklerini araştırmaya, onları birey olarak eşsiz ve özel yapan farklılıklarını incelemelerine ve kimlik duygularını geliştirmelerine yardım ederler.

Koruyucu önleyici rehberlik etkinlikleri alanına giren bu çalışmaların yanı sıra öğrencilere yönelik danışmanlık, yönlendirme ve izleme faaliyetleri de yürütülmektedir. Bireysel görüşme ve grup çalışmalarının yanı sıra, tanıma ve bilgi toplama teknikleri, çatışma çözme ve davranış değiştirme yöntemleri rehberlik ve psikolojik danışma servisinin kullandığı teknikler arasındadır. Uyum sorunları, akademik güçlükler, duygusal sorunlar, arkadaş ilişkileri vb. sorunlarla çalışılır.

Öğrencilerin yanı sıra, aile, öğretmen ve okul yönetimi de rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hedef kitlesidir.

Rehber psikolojik danışmanlar, danışanlarıyla olumlu ilişki kurma, danışanı birey olarak kabul etme, danışanın iyiliğini düşünme, danışanlarının farklılıklarına saygı duyma, danışanlarının özelinin korunduğu “gizlilik ilkesi” ve danışanın isteği üzerine ilişki kurulan “gönüllülük ilkesi” gibi etik kural ve değerlere bağlıdır.

Rehberlik ve danışma hizmetlerinin çocuk ve gençlerin yaşamında çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Gelecek kuşakların yetiştirilmesinde son derecede önemli işlevleri olan ve mesleğe özel pek çok güç görevi yerine getirmek durumunda rehber ve psikolojik danışmanların zaman zaman desteğe gereksinimleri vardır. Özellikle tükenme belirtisi gösterdikleri ve/veya tıkandıklarını hissettikleri, ya da mesleki alanda adım atma gereksinimi duyduklarında, süpervizyon almaları ya da kendilerine özel eğitim programlarına katılmaları büyük yarar sağlamaktadır.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.