+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

ONLINE TERAPİ

Hızla ilerleyen bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile  günümüzde artık internet üzerinden terapi yapma olanağına kavuşmuş bulunmaktayız. Bu olanak sayesinde, bir kimse, bir psikoterapistin ofisine giderek yüz yüze terapi yapma olanağına sahip olmadığı ya da çeşitli nedenlerle bunu seçmediği durumlarda online/çevrimiçi bağlantı kurarak terapi hizmetinden yararlanabilmektedir.

Online terapi, bir kişinin, bir terapistin ofisine gitmeksizin, kendisinin yerinden, bilgisayar ve internet yoluyla erişim sağlayarak terapi hizmeti alması biçiminde tanımlanabilir. Online terapi, özellikle web ve interneti etkin bir biçimde kullanabilen kişilere uygun ve rahat bir terapi alma yöntemi olabilir (APA, 2018).

Ülkemizde, psikologların daha çok, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde bulunduğu, daha küçük şehir ve yerleşim birimlerinde uzman psikologa ulaşma olanağının bulunulmadığı koşullarda önemli bir gereksinime çare olarak görülmektedir.

Kimi zaman, sevindirici bir biçimde bazı küçük şehirlerde görev yapan bir-iki psikolog bulunabilmekte ancak psikologların uzmanlık alanlarının farklı olması ve her tür sorunun çözümünde yardım sunamamaları nedeniyle psikolojik destek ihtiyacı bütünüyle karşılanamamaktadır. Bu tür küçük yörelerdeki bir diğer sorun, herkesin birbirini tanıması ve kimin ne zaman psikologun ofisini ziyaret ettiğinin kolaylıkla bilinmesidir. Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanma ihtiyacı olan bir kişi bu gerçeği bildiği için psikolog ziyaretine gitmekten kaçınabilmekte ve böylece ihtiyacını karşılayamamış olabilmektedir.

Kendi anadilinde konuşan, kendi kültürünü bilen bir terapiste kolayca erişip terapi ihtiyacının karşılanmasındaki bir başka engel, uzun yıllardan beri, başta Avrupa ülkeleri ile Kanada ve Avustralya olmak üzere, çok uzak coğrafyalara göç vermiş bir ülke olmamızdan kaynaklanmaktadır.  Gurbetteki insanlarımız, doğal bir biçimde, kendi dilinde konuşan, kendi kültürünü tanıyan, geleneklerini, göreneklerini, adetlerini bilen, kendisini daha kolay bir biçimde anlayabileceğini düşündüğü terapiste gereksinim duymakta ancak böyle bir terapiste erişmede güçlük yaşayabilmektedirler. Online terapi, bu tür sorunların çözümünde sağlam bir seçenek olarak görünmektedir.  

Kaynak:

APA (American Psychological Association) web resmi sitesi (2018), What you need to know before choosing online therapy. https://www.apa.org/helpcenter/online-therapy.aspx. Erişim 23.12.2018.