+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Öğretmenlik, dünya üzerindeki en eski profesyonel mesleklerden biridir. Tüm profesyonel mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin en temel özelliklerinden biri sistematik bilgi birikimine sahip olma gereğidir. Öğretmenler bu nedenle, hem kuramsal hem de deneyimsel bilgi birikimine sahiptirler ve bu özelliklerini kesintisiz bir biçimde sürdürmek durumundadırlar.

Mesleki bilgi birikimini sürdürmek profesyonelliğin gereği olduğu kadar aynı zamanda hem etik, hem de yasal bir yükümlülüktür ve bu yüzden öğretmenler her yıl hizmet içi eğitimlere katılmak durumundadırlar.

Ülkemizin eğitim ve öğretim sistemi ne yazık ki “düşünerek öğrenme” temeli üzerine kurgulanmıştır. Oysa, gerek çocuklar, gerekse yetişkinler, çok daha yüksek oranda “yaparak” ve “yaşayarak” öğrenirler.

Öğretmenlerin, hizmet içi eğitimlerinin, hem onların mesleki bilgi birikimlerini zenginleştirmek, hem de rol model oluşturmak amacıyla “yaparak” ve “yaşayarak” öğrenme modeline göre yapılandırılmasında büyük yarar vardır. Gözlemler, yaparak-yaşayarak öğrenmenin, öğretmenlerin bilgi birikimleri ve deneyimleri arasında yeni bağlantılar kurmalarına ve yaptıkları öğrenmenin zenginleşmesine diğer öğrenme tekniklerinden çok daha büyük katkı sağladığını göstermektedir.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde,  başta yaratıcı drama olmak üzere sanatın bütün alanlarının bir öğrenme yolu olarak kullanılması salık verilmektedir.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.