+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel psikoterapi, danışan ile terapist arasındaki etkileşime dayanan, danışanın duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarını anlamasını ve bunlara çözüm üretmesini sağlayan profesyonel bir çalışmadır.

Psikoterapi ile bireyin; güçlü ve zayıf yanlarının, düşüncelerinin, davranışlarının farkına varması, farklı bakış açıları ve içgörü kazanması hedeflenir. Böylece ruhsal sorunlarından kurtularak daha sağlıklı, güvenli ve verimli yaşamayı öğrenir. Psikoterapinin bir diğer hedefi bireyin, psikoterapi sonlandırıldıktan sonra da öğrendiklerini, karşılaştığı sorunlara sağlıklı çözüm yolları üretebilmek için kullanmayı sürdürmesidir. Genel olarak, psikoterapi haftada bir veya iki kez, her biri ortalama 50 dakika süren seanslarla sürdürülür.

Bu süreçte değişim çok kısa bir sürede gerçekleşmez çünkü sanılanın aksine psikoterapi, yalnızca duygusal veya zihinsel değil, aynı zamanda biyolojik bir süreçtir. Bir başka deyişle, ilaç tedavisi ne kadar biyolojik ise, psikoterapi de en az o kadar biyolojiktir. Etki mekanizmaları aynıdır; her ikisi de genler üzerine etki ederek sağaltım sağlar. Bazen, ilaç tedavisinin ve psikoterapinin birlikte kullanımı daha çok yarar sağlayabilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki bazı durumlarda psikoterapinin ilaçla tedaviye göre üstünlükleri vardır. Bunlardan biri, kişinin psikoterapi sürecinde aldığı profesyonel yardımla, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminden gelen manevi yaralarını yeni bir bakış açısından değerlendirmesi ve onları iyileştirmesidir.

 Bireysel psikoterapi ile bireylere;

  • stres, kaygı, öfke ve duygusal baskılarla başa çıkabilme,
  • iletişim becerilerini geliştirme,
  • sağlıksız ilişki biçimlerinden kurtulup daha sağlıklı ilişkiler kurma,
  • psikolojik sorunlardan kurtulma,
  • yeni problem çözme becerileri edinme,
  • öz-güveni ve öz-disiplini güçlendirme,
  • içgörü kazanma,
  • yaşamın tüm alanlarında (çift, aile, iş, sosyal, vb.) gelişme,
  • kendisini gerçekleştirme

alanlarında destek sağlanır.

Bireysel psikoterapi ile uyum sorunları, duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar, uyku sorunları, yeme bozuklukları, hamilelik ve doğum, menopoz dönemi ve ilerleyen yaşa bağlı sorunların sağaltımı ile hasta yakınlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.