+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile terapisi; bireyler, çiftler ve ailelerle çalışırken, onların duygu, düşünce ve davranışlarına, ilişkileri ve işlevleri ile yanında içinde yer aldıkları geniş çevreleri dikkate alarak odaklanan profesyonel bir uzmanlık alanıdır.

Bu uzmanlık alanın temel varsayımına göre aile açık bir sistemdir; aile ve çiftler, toplumsal bir çevre içinde yaşarlar ve kaçınılmaz bir biçimde hem içinde yaşadıkları çevreden etkilenirler, hem de içinde yaşadıkları çevreyi etkilerler. Aynı zamanda üyeler arasında dinamik bir etkileşim vardır; birbirlerini sürekli olarak etkilerler ve bu dinamikler, aile üyelerinin işlevselliklerinde yaşamsal bir rol oynar.

Karşılıklı olarak yaşanan bu dinamik etkileşimler, aile ve çiftlerin çok çeşitli sorunlar ve gerilimler yaşamalarına neden  olur.  Günlük yaşamın doğal akışı içinde yaşanan etkileşim sorunları yanında, çift ya da ailenin yaşamını daha derinden etkileyen çok çeşitli yaşam olayları vardır. Örneğin;

 • önemli kayıplar ve yas,
 • deprem, sel, kasırga, vb çeşitli doğal afetler,
 • trafik, iş veya ev kazaları,
 • ekonomik krizler, çeşitli toplumsal ve kültürel olaylar,
 • işsizlik, iş değiştirme ya da işyeri ile ilgili sorunlar,
 • göç etme ve/veya taşınma,
 • aile bireylerinden birinin evden ayrılması ya da yeni bir bireyin katılması,
 • cinsel sorunlar,
 • çocuk sahibi olma ya da olamama,
 • çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi,
 • ciddi hastalıklar,
 • çeşitli yaş dönemlerine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar,

çift veya ailenin sürekli problem çözerek yeni durumlara uyum sağlamasını, böylece güçlenerek, büyüyüp gelişerek ilerlemesini gerekli kılar.

Sorunlar, içten veya dıştan kaynaklanıyor olsun, bazen aile ve çiftler, yeni ve farklı çözüm yolları bularak yitirdikleri denge ve huzura kavuşmakta güçlük çekebilirler. Hatta bazen, yoğun çaba gösterdikleri halde çıkış yolu bulamazlar; kısır döngüler oluşur, bu durum yaşanan krizlerin daha da derinleşmesine, başka sorunların doğmasına neden olabilir. Bu tür durumlarda aile veya çiftin uzmana danışması, aile veya çift terapi desteği almasında büyük yarar vardır.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.