+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasında; duygu, düşünce, davranış ve ilişkilerini keşfedip, incelediği ve anlamlandırdığı bir içsel yolculuktur.

Bu yolculuğun sonuçsal hedefi bireyin özgürleşmesi; kendisini kısıtlayan, seçeneksiz bırakan, 
gelişmesini engelleyen korku ve kaygılarından, tıkanma, saplantı ve takıntılardan, yabancılaşma ve kalıplardan özgürleşmesidir.   

Kişinin varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden, boşanma, kayıp ve yas, doğal afetler ve benzeri darbe niteliğindeki bazı yaşam olayları nedeniyle bozulan ruhsal denge, psikoterapi desteği ile yeniden düzenlenir.

Psikoterapi hizmeti, bireysel veya grup terapi biçiminde alınabilir. Bireysel terapi, çocuklar, ergenler veya yetişkinlere yönelik olarak danışman ile birebir sürdürülen bir terapi türüdür. Grup terapi ise, adından da anlaşılacağı gibi gruplara yönelik psikoterapi türüdür. Evlilik terapisi, aile ve çift terapisi gibi isimlerle anılan; aynı aile üyelerinin, evliliklerinde sorun yaşayan ya da evli olmayan çiftlerin katılımıyla gerçekleşen terapiler, grup terapisi olarak kabul edilmektedir. Uygulanacak psikoterapinin türü, psikoterapi almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.