+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

EĞİTİM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Bir kurumda çalışanların etkinlik ve verimliliğini artıran en önemli unsurlardan biri eğitim ve geliştirme faaliyetleridir. 

Eğitim, hangi yaşa yönelik olursa olsun ileri bir uzmanlık alanıdır. Bu nedenle, işletmelerin, eğitim gereksinimlerinin saptanması, bu gereksinimleri karşılayacak biçimde eğitim sisteminin kurulması veya reorganizasyonu, eğitim programları ve bütçesinin hazırlanması, programların yürütülmesi ve değerlendirilmesi  gibi önemli görev ve işlevleri mutlaka işinin ehli olan uzmanlar eliyle yürütülmesi, yeri geldiğinde danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması  gerekmektedir. İsletme içinde, çalışanlara yönelik olarak sürdürülecek eğitim yönetimi hizmeti; eğitim psikolojisi yanında örgüt psikolojisi, psikometri, sosyal psikoloji ve işletme yaklaşımları ile bütünüyle işletmeye özel olarak tasarlanmalıdır.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.