+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetici, günlük yaşamı içinde,  sürekli çok ve çeşitli sorunlara pratik çözümler üretmek zorunda olan kişidir. Yöneticilik bu nedenle oldukça zor bir sanattır ve yönetici, zaman zaman desteğe gereksinim duymaktadır.

Yönetim işi bütünüyle sanatsal bir eylemdir ve her yöneticinin kendine özgü yönetim biçimi; yönetsel bir tarz ve stili vardır. Bu tarz ve stili, onun geçmişten bu yana elde ettiği deneyimler, bilgi ve becerileri, başka bir deyişle sahip olduğu donanım belirler.

Her yönetici; mühendislik, ekonomi, hukuk, işletme, sağlık, sosyal ya da eğitim bilimleri alanındaki belirli bir mesleğe sahiptir. Yöneticiler, daha alt kademelerde iken yoğun olarak mesleki teknik bilgi ve becerilerini kullanırlar ve işin kurdu olurlar. Oysa yönetim kademelerinde yükseldikçe, işlerinde yönetsel ve duygusal/sosyal becerilere daha çok gereksinim duymaya başlar, teknik bilgi ve becerilerini daha az kullanırlar.

Yöneticinin, sahip olduğu donanımın en önemli parçalarından biri olan mesleki teknik alandaki bilgi ve becerilerini geliştirilmesi, göreceli olarak daha kolaydır çünkü artık içinde bulunduğumuz çağda, bilgiye saniyeler içinde ulaşma şansına sahiptir.

Yönetsel ve duygusal/sosyal becerilerin geliştirilmesi o kadar kolay değildir. Yöneticilerin en çok desteğe gereksinim duydukları alanlar bu alanlardır.  Ancak yöneticiye verilen desteğin niteliği büyük önem taşımaktadır ve bu hizmeti verecek olan danışmanın, işinin ehli olması gerekmektedir… 

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.