+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Günümüz koşullarında en önemli rekabet avantajlarından biri “müşteri mutluluğunun” sağlanmasıdır. Müşteri mutluluğunun sağlanması da büyük ölçüde sunulan hizmet ya da ürün kalitesi ile yakından ilişkilidir. Kaliteli yani nitelikli üretim ise ancak nitelikli işgücüyle yapılabilir. Bu da hiç kuşkusuz etkin bir “insan kaynakları” yönetimini gerektirmektedir.

İşletmeler için yaşamsal önem taşıyan “İnsan Kaynakları Yönetimi” (İKY), bir işletmede çalışan bireyleri, şirketin ana hedef ve politikaları, yasa ve ahlaki ilkeler doğrultusunda, kendisine, işletmeye ve çevreye yararlı olacak, sağlıklı ve uyumlu bir biçimde, etkin ve verimli yönetimini sağlayan işlev ve çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir.

Bu işlev ve çalışmalar, personeli seçme ve yerleştirme, performansını değerlendirme, kariyerini planlama, eğitim ve geliştirme, ödüllendirme ve motivasyon ile ücretlendirmedir. İnsan kaynağı yönetiminin alt başlıklarını oluşturan bu işlevlerden yalnızca birindeki aksama, diğerlerindeki çalışmalar ne denli başarılı olursa olsun, başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Bu nedenle bütün bu çalışmaların, insan haklarına uygun, akılcı, dikkatli ve özenli bir biçimde yapılması gerekmektedir ve gerektiğinde uzman yardımı almakta büyük yarar vardır. Unutulmamalıdır ki, işin en başındayken alınan akıl, işlerler sarpa sardıktan sonra alınan akıldan çok daha yeğdir.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.