+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

AKADEMİK ÖZGEMİŞ

Psikolog Dr. AYSIN TURPOĞLU ÇELİK

 

ÖĞRENİM

Doktora (1996), İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim DalıYüksek Lisans (1988), İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ana-Çocuk Sağlığı Programı
Lisans (1983), İstanbul Üniversitesi, Psikoloji              

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Cecan, C., “Ana-Baba Tutumlarının Kendilik ve İlişkililik Düzeylerine Etkisi”, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı, 2005.

Uyan, Y., “Örgütsel Motivasyonun İçten-Dıştan Denetimli Kişilik Yapısına Göre Herzberg Kuramıyla Etkileşimi”, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı, 2005.

Sümer, M., “Bağlanma Stillerinin İlişkide Tatmin, Duygusal Zekâ Ve Aldatma Üzerindeki Etkisi”, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı, 2006.

Koç, S., “Mizahın İyileştirici Etkisi ve Sağlık Hizmetlerinde Sağaltım Tekniği olarak kullanımı” Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı, 2007.

Sevimli, H., “Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”,  İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2015.

Kurbanova, A., Kişilik Özellikleri  ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma ve Örgütsel Sessizliğin Biçimlendirici Etkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2017.

Aksoy, M., Okul Yöneticilerinin Algılanan Liderlik Tarzları ile Öğretmenlerin Kararlara Katılım Süreçleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2017.

Sökmen, A. B., Öğretmenlerin algıladıkları liderlik davranışları ile karara katılma durumları arasındaki ilişki ve bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2017.

YAYINLAR

Kitap ve Kitap Bölümleri

 • Turpoğlu Çelik, A. (2018). Bir Yönetici Geliştirme Yöntemi: Yöneticinin Kendini Geliştirmesi, Mauritus: Lambert Academic.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2015). Bizi Taşıyanlar: Sorunlar ve Çözüm Yolları. Ed. Tülay Bozkurt. İstanbul: İKU.
 • Turpoğlu Çelik, A. (Editör) (2014). Empati, Kuramdan Uygulamaya, İstanbul: İKU. Yayın No. 202.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2014). Ailede Empati; Ed. A. Turpoğlu Çelik; Empati, Kuramdan Uygulamaya, s. 43-92. İstanbul: İKU.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2011). İşsizlik ve İş Güvencesizliği, Ed. Ç. Vatansever, Testi Kırılmadan, s. 197-229. İstanbul: Açık Radyo. 94.9 Yayını.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2010). “Sosyometri ve Psikodramanın Kuantum Gerçekliği, Ed. Deniz Altınay, “Psikodramada Yeni Yaklaşımlar“, S. 61-119. Istanbul: Sistem.
 • Bozkurt, T., M. Uluğ, Turpoğlu Çelik, Z. Oktuğ, S. İçellioğlu, M. S. Özden, Ö. Soysal (2010), Stres, İKU: İstanbul.

Makaleler

 • Turpoğlu Çelik, A. (2015). Toplumsal Ruh Sağlığı Ve Psikoterapi Sürecinde Tarihsel Ve Kültürel Boyutlar: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm… ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, ISSN. 2148-2489.http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.516. s. 246-259.
 • Turpoğlu Çelik, A. (2015). Erken Çocukluk Döneminin, Aile ve Toplum Sağlığı İle Demokrasi ve Toplumsal Gelişim Üzerindeki Etkileri ve Yapılması Gereken Yatırım ve Müdahaleler. ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, Haziran 2015, ISSN. 2148-2489. DoiNumber :http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.662.s. 240-263.

Bildiriler 

 • Turpoğlu Çelik, A., “İlişki Yönetimi Atölyesi: İlişkilerinizi yönetme şekliniz, yaşam kalitenizi belirler.” Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi, 26-27 Kasım 2016, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., Okul Öncesi Eğitimin, Aile ve Toplum Sağlığı ile Demokrasi ve Toplumsal Gelişim Üzerindeki Etkileri. International Conference on Early Childhood Education, with the theme of Interdisciplinary Contributions, Theory and Field Experiences. 25-27th September 2014, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “The Usage of Family Atom with the other Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques in the Family Therapy”. “Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family” temalı The 8th European Family Therapy Association (EFTA) Congress. 24-27 October 2013, Istanbul, Turkey.
 • Turpoğlu Çelik, A., “The Usage of Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques in Family Therapy”, the 13th European Congress of Psychology (ECP), 9-12 July 2013, Stockholm, Sweden.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Aile Şirketlerine Danışmanlık Yapmak”, İstanbul Kültür Üniversitesi ve AG-MER tarafından düzenlenen 5. Aile İşletmeleri Kongresi, 13-14 Nisan 2012, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayın No. 169. 93-108 ISBN: 978-605-4233-79-3. ss.93-108.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Aile Atomu Tekniğinin Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri İle Bütünleyici Biçimde Kullanımı”, Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 7. İstanbul Psikodrama Günleri, 16-17 Mart 2013, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Kariyer ve Cinsiyet Üzerine…”, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen, Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi temalı Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV, 09 Nisan 2011, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “PDR Uygulamalarında Dışavurumcu Sanat Teknikleri ile Sorun Çözme Becerileri Atölye Çalışması”, Özel Alev Okulları tarafından düzenlenen “Eğitimden Yansıyanlar” temalı 13. Rehberlik Sempozyumu, 5 Mart 2011, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Travma Hakkında Yaptıklarımız ve Yapamadıklarımız – Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm…”, Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 22–24 Mayıs 2009, İzmir.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Aile Terapisinde Kullanımı”, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen V. Ulusal Aile Terapileri Kongresi, Terapide Post Yapısalcılık ve Sonrası, 13–15 Mart 2009, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Dışavurumcu Sanat Tekniklerinin Kullanımı Atölye Çalışması”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21–23 Eylül 2005, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamalarında Kullanımı Atölye Çalışması”, 7. Rehberlik Sempozyumu, Düzenleyen: Kültür 2000 İlköğretim ve Anaokulları, 30 Nisan 2005, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Çift Terapisinde Dışavurumcu Sanat Terapisi Tekniklerinin Kullanımı”, Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Toplumsal Barış: Dün, Bugün ve Yarın, 8 Eylül 2004, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Use of Expressive Art Therapy Techniques in Couple Therapy” International Family Therapy Association (IFTA) ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen, ‘Families in a Time of Global Crisis’’ temalı XIV. IFTA World Family Therapy Congress, 24-27 Mart 2004, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Dışavurumcu Sanat Tekniklerinin Kullanımı”, MEF Okulları Tarafından Düzenlenen 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sempozyumu, 13 Mart 2004, İstanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Use of Expressive Art Therapy Techniques in Couple Therapy” International Family Therapy Association (IFTA) ve Aile ve Evlilik Terapileri Derneği tarafından düzenlenen, ‘Families in a Time of Global Crisis’’ temalı XIV. IFTA World Family Therapy Congress, 24-27 Mart 2004, Istanbul.
 • Turpoğlu Çelik, A., “Yöneticinin Kendini Geliştirmesi”, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Tarafından düzenlenen IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18–20 Eylül 1996, İstanbul.

PROJELER

 • “Kadın ve Yaşam Kalitesi Seminerleri 1”. İstanbul Kültür Üniversitesi, Kadın ve Sosyal Araştırmalar Birimi – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21.11.2017, Sosyal Hizmetler Konferans Salonu, Bakırköy, İstanbul.
 • “İstanbul’da Güvenli Yolculuk Projesi”. İstanbul Kültür Üniversitesi, CEHAMER ve Psikoloji Bölümü, İETT Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İşbirliği Protokolü. 3600 İETT sürücüsü ve idari personelinin katılımı ile gerçekleştirildi. 16.02.2010 – 29.05.2012.
 • “İETT şoförlerinde tükenmişlik duygusunu etkileyen sosyo-psikolojik faktörler ve baş etme yöntemleri” Araştırma Projesi, 2010- 2012 (İETT’ye sunulan proje raporu kitap olarak basıldı).

İDARİ GÖREVLER

 • Bölüm Başkan Yard., İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2010-2013.
 • Kurucu ve Yönetici, Etkileşim Psikolojik, Eğitim ve Yönetim Danışma Merkezi, 2000-
 • Yönetici, İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve Eğitim Müdürü, Başak Sigorta, 1989–2000.
 • Kurucu ve Sorumlu Müdür, 1983–1989 yılları arasında, iki farklı kreş ve anaokulunda görev yaptı.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK:

 • Türk Psikologlar Derneği,
 • International Association of GroupPsychotherapy – IAGP,

 

 

SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Programı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2017-2018

BAHAR

Psychology of Close Relationship

Altınbaş Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Lisans Programı

 

3 saat

35

Mesleki Etik Dersi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

50

Sosyal Psikoloji II

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

70

İstanbul Kültür Üniversitesi:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Programı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2017-2018

GÜZ

Psikolojide Etik İlkeler

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

103

Toplumsal Ruh Sağlığı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

36

Aile Psikolojisi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

37

İlişki Yönetimi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

48

Bitirme Projesi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

4 Saat

10

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programı

5 saat

13

Staj I

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

1 saat

13

2016-2017

GÜZ

Psikolojide Etik İlkeler

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

78

Toplumsal Ruh Sağlığı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

30

Aile Psikolojisi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

25

İlişki Yönetimi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

46

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Programı

5 saat

18

Staj I

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

1 saat

13

2016-2017

BAHAR

Eğitim Psikolojisi

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

46

Tüketici Davranışları

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

42

Eğitimde Psikolojik Konsültasyon

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

3 saat

19

Staj II

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı

1 saat

4

Davranış Bilimleri

Sanat Tasarım Fakültesi Lisans Programı

2 saat

86

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri

İKÜ alan dışı seçmeli dersi

2 saat

92

 

MESLEKİ DENEYİM

 • Sabbatical: 1 Ağustos – 30 Kasım 2015 tarihleri arasında dört ay süreyle, ABD, Boston, Wheelock College’da, konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Akademik değişimin amacı, öncelikle araştırma yapmak; ders vermek (“The Usage of Family Atom with the other Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques in the Psychological Counselling” ve “The Usage of Psychodrama and Expressive Art Therapies Techniques  with Special Needs”),  iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmekti. ABD ziyareti sırasında, New York Üniversitesi’ni de ziyaret etti, konuk akademisyen ve gözlemci olarak “drama terapi” derslerini izledi.
 • Akademik Ziyaret ve Eğitim: 1-30 Haziran 2015’de, Malta Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi, Erasmus, Akademik personel değişimi protokolünün gerçekleşmesini sağlamak ve İngilizcesini geliştirmek amacıyla Malta’da bulundu.
 • ERASMUS kapsamında, Leipzig Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Doktora ve Master öğrencilerinin katıldığı, Dışavurumcu Sanat Terapilerinin Ergenler ve Ergen Aileleri ile çalışırken Kullanımı dersini vermek amacıyla, 21-25 Nisan 2014 tarihlerinde Leipzig, Almanya’da bulundu.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde 2009-2010 öğretim yılında öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen bu görevi sürdürmektedir.
 • Maltepe Üniversitesi’nde, 2003–2006 yılları arasında üç akademik yıl boyunca, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programlarında “İnsan İlişkileri” dersleri verdi.
 • Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Sigortacılık ve Aktüerya lisans programlarında, 2000–2001 akademik yılında “Sigortacılığa Giriş” ve “Sigorta Branşları” derslerini verdi.
 • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda, 2000- 2003 yılları arasında, üç akademik yıl “İnsan İlişkileri” dersi verdi.
 • 2000 Mayıs ayında serbest çalışma yaşamına geçti. Kurucusu olduğu Etkileşim, Psikolojik, Eğitim ve Yönetim Danışma Merkezi’nde 2000-2012 yılları arasında, yönetici ve terapist olarak bireyler, çiftler ve ailelerle çalıştı; eğitim ve yönetim danışmanı olarak faaliyet gösterdi, özellikle aile şirketlerine yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri verdi. Dışavurumcu sanat terapisi tekniklerinin kullanıldığı, özgün bir yönetim ve yönetici geliştirme programı olan “Yöneticinin Pabuçları” programını geliştirdi. Halen, danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.
 • 1989–2000 yılları arasında Başak Sigorta A.Ş.’de İnsan Kaynakları Geliştirme ve Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. İnsan kaynakları yönetimi alanında özellikle insan kaynakları yönetiminin yeniden yapılandırılması, işe alım, terfi, motivasyon ve ödüllendirme gibi alanlarda aktif görevler üstlendi. Bunun yanında, başta insan ilişkileri ve iletişim becerileri olmak üzere, oryantasyon, satış becerilerinin geliştirilmesi, sigortacılık, vb konularda personel ve acentelere yönelik eğitim programları verdi. Sigorta sektöründe eğitim sisteminin yapılandırılmasında öncülük yaptı.
 • Kurucu ve sorumlu müdür olarak, 1983–1989 yılları arasında, iki farklı anaokulunda görev yaptı.
 • 1980-1983 yılları arasında, lisans öğrenimi sırasında, satış menajeri olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürdü.
 • 1978–1980 yılları arasında, o dönemde otomotiv sanayinde önemli bir yeri olan 17 işletmenin bağlı olduğu Kurtkaya Holding’de satın alma ve ihalelerden sorumlu birimde çalıştı.
 • Çalışma yaşamına, 1977 yılında ilkokul öğretmeni olarak başladı.

 

ETKİNLİKLER

Ulusal/uluslararası, bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal pek çok proje ve etkinlikte panel başkanı, panelist, konuşmacı, eğitimci, grup terapisti/danışmanı ve katılımcı olarak yer aldı.

 • Eğitimci: İBB, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarına, “Duygusal hazır oluş ve aile ilişkileri” semineri. 21.11.2017, Ataköy/Bakırköy.
 • Konuşmacı: “Duygusal Hazır Oluş” başlığı altında, ana-babanın çocuğuyla kurduğu ilişki biçiminin, onun gelecekteki yaşamını nasıl şekillendirdiği konusundaki konuşması.TEDxIKU,Change Your Perspective – Bakış Açını Değiştir. 21 Ekim 2017, İstanbul. https://www.youtube.com/watch?v=hiFSBuACboI.
 • Eğitimci: “Ergenlerle İletişim”, Yeşilköy Anadolu Lisesi’nde görev yapan 42 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. 23.06.2016, Yeşilköy, İstanbul.
 • Eğitimci: “Etkili Sınıf Yönetimi”, Mikdat Ağaoğlu Meslek Lisesi’nde görev yapan, 50 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. 23.06.2016, Başakşehir, İstanbul.
 • Panelist: “Empati ve İş yaşam Dengesi”. UNSPED ve İKÜ KADMER ortak Etkinliği. 17.03.2016, İKÜ, Akıngüç Oditoryumu, İstanbul.
 • Eğitimci: Ergenlik Dönemi Sorunları ve YaşananTravmalarda Öğretmen ve Velilere Düşen Görevler” semineri. İstanbul Kültür Üniversitesi –Cehamer – İzmir Kaymakamlığı ve TUPRAG İşbirliği ile Hazırlanan, 05-09 Eylül 2016 Tarihleri Arasında Seferihisar Öğretmen ve Yöneticilere (400 Kişi) yönelik, “Öğretmenden Öğrenciye Başarılı ve Mutlu Okul” Projesi, Seferihisar, İzmir.
 • Eğitimci:“Sınıfta Farklılıkların Yönetimi ve Dezavantajlı Öğrenciler, Gürlek Nakipoğlu Lisesi Öğretmenleri, Mesleki Eğitim, 20 Haziran 2014.
 • Katılımcı: Hoşgörü ve Affetme temalı, 39. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bergama.
 • Katılımcı: Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen, Wes Wingett Yönetiminde Uluslararası Eğitim Psikolojisi Çalıştayı, 21. Yüzyılın Eğitim Koşullarında Öğrencilerle Pozitif İlişkilerin Yeniden Yapılandırılması: Değişen Zamanlar, Zor Öğrenciler ve Pozitif İlişkiler Yaratma. 11 Nisan 2014, İstanbul.
 • Katılımcı: 2nd International Congress of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder: Livingwith ADHD, Istanbul Kultur University and Attention Deficit Hyperactivity and Learning Disability Association, 1-3 March 2013, İstanbul.
 • Eğitimci:“Kadın ve Yaşam Kalitesi Seminerleri II projesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bahçelievler Kaymakamlığı İşbirliği protokolü. Projenin amacı, öğrenci ailelerinin kişisel-sosyal yönlerini geliştirerek yaşam alanlarının kalitesini ve başarılı kimlik gelişimlerini sağlamaktır. 19-22 Şubat 2014, İstanbul.
 • Eğitimci:“Aile İlişkilerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi” semineri. Etkili Okul, Mutlu Öğrenci Projesi, İstanbul Kültür Üniversitesi – CEHAMER, Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir Menderes Kaymakamlığı ve TÜPRAG Madencilik A.Ş. İşbirliği Protokolü kapsamında 42 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen seminer. 19 Nisan 2013, Menderes, İzmir.
 • Eğitimci: “Aile İlişkileri” semineri. İstanbul Kültür Üniversitesi (KADMER ve CEHAMER), Milli Eğitim Bakanlığı ve Bahçelievler Kaymakamlığı İşbirliği ile, Öğrenci ailelerinin kişisel-sosyal yönlerini geliştirerek yaşam alanlarının kalitesini ve başarılı kimlik gelişimlerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Kadın ve Yaşam Kalitesi Seminerleri I projesi”. Kapsamında., 19-22 Şubat 2013, İstanbul.
 • Katılımcı: Kültür Üniversitesi BEYİNMER tarafından düzenlenen ve Nancy Andreasen’in katılımıyla gerçekleşen sunulan “Beyin, yaratıcılık ve ruh hastalıkları” Sempozyumu. 29 Ağustos 2012.
 • Katılımcı: International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP) tarafından düzenlenen, Between Worlds and Cultures: Social Transformation temalı 18th International Congress in Cartagena de Indias, Colombia. 16-21 Temmuz 2012.
 • Katılımcı: Dr. Harville Hendrix ve Wendy Palmer Patterson (Imago Relationship Enstitute, ABD) tarafından yürütülen, Aile ve Evlilik Terapisi Sertifika Programı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 5-8 Mayıs 2012.
 • Katılımcı: Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen, Wes Winglet’in katılımıyla gerçekleşen “Adler Psikoloji Çerçevesinde Çocuk – Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek Eğitim Sempozyumu. 12 Ocak 2012.
 • Katılımcı: İstanbul Kültür Üniversitesi ve Eğitim ve Gelişim Derneği İşbirliği ile düzenlenen Danışmanlık Tedbirlerinin Uygulama Süreci Hizmet içi Eğitim Programı, 7 Ocak 2011, İstanbul.
 • Katılımcı: İstanbul Kültür Üniversitesi CEHAMER ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği ile düzenlenen “Öğretmen, Yönetici ve Veli Temelli Şiddeti Önleme Çalışmaları: Fark Yaratan Projeler” Uluslararası Kolokyumu, 26 Ocak 2011, İstanbul.
 • Katılımcı: İstanbul Kültür Üniversitesi AGMER tarafından düzenlenen 4. Aile İşletmeleri Kongresi, 16-17 Nisan 2010. İstanbul.
 • Katılımcı: International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP) tarafından düzenlenen “Groups in a time of conflict”  temalı 17th International Congress of IAGP in Rome, Italy,  24-29 August 2009.
 • Panel Başkanı: Nasreddin Hoca Kültür ve Turizm Derneği ve Akşehir Belediyesi tarafından, 50. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Olmak“ isimli panel, Akşehir, 05-10 Temmuz 2009.
 • Grup Lideri: Nasreddin Hoca Kültür ve Turizm Derneği ve Akşehir Belediyesi tarafından, 50. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Kız Meslek Lisesi’nde düzenlenen, yaklaşık 50 kadının katıldığı “Kadın Olmak“ isimli grup çalışması, Akşehir, 6–8 Temmuz 2009.
 • Panelist: “Kadın Olmak“ Beşiktaş Belediyesi Kent Konseyi tarafından Beşiktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel, İstanbul, 07 Haziran 2008.
 • Grup Lideri:“Dışavurumcu Sanat Terapisi Teknikleri”, Türk Psikologlar Derneği, 28 Mart 2007, Galatasaray, İstanbul.
 • Katılımcı: İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Zerka Moreno Enstitüsü’de Psikodrama Grup Liderliği sertifika eğitim çalışmasını 2006 yılında tamamladı. Tez konusu “Sosyometri ve Psikodramanın Kuantum Gerçekliği”dir. Sertifika çalışması sırasında, uluslararası saygınlığı olan büyük ustalarla çalışma şansına sahip oldu.
 • Organizasyon Komitesi Üye ve Saymanı: 22–24 Haziran 2006 tarihinde gerçekleştirilen, “Barışın Özü: Kabul” temalı, Kişilerarası İlişkilerde Kabul ve Ret Kuramı I. Uluslararası Kongre, İstanbul.
 • Katılımcı: Intermodal Dışavurumcu Art Terapi sertifika eğitimini 2001–2003 yılları arasında tamamlamıştır. Bu sertifika çalışması, Öteki Psikolojik Danışma Merkezi önderliğinde düzenlenmiş, yurtdışından gelen, kendi alanlarında önemli isim olma özelliğini taşıyan ustalarla yürütülmüştür.
 • Katılımcı: Uluslararası Grup Terapileri Derneği, PEFE Professional Exchange for Further Education Programı kapsamında, 199 yılında, Sibling Relations in Groups, Organizations and Society, Grupların Bilinçaltı Dili (Lacan’yen bir perspektif), Modern Psychodrama in Group Psychotherapies, Aktarım, karşıt aktarım, direnç ve yansıtmalı özdeşleşme fenomenlerine ayrıntılı bir bakış, Grup gelişimi hakkında kısa bilgilendirme, Object Relations The oryandits Application to Group, Introduction to Group Therapy and Technique gibi workshop’lara katılmıştır.

 

MEDYA

 • Kanal Türk TV, Show TV, Star TV, Haber Türk TV, EXPO Channel, TV8, TV5, Ulusal TV, Hayat TV, İZ TV, NTV Radyo, TRT İstanbul Radyosu, Açık Radyo, Barış TV, vb medya kurumlarında çeşitli programlar içinde röportajları yayınlandı veya program konuğu olarak yer aldı.
 • Cumhuriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Anadolu Ajansı, Posta Gazetesi, Zaman Gazetesi, Akşam Gazetesi, Dünya Gazetesi, Finansal Forum, Aktüel Dergisi, Kişisel Gelişim Dergisi, İçimdeki Çocuk Dergisi, Anne ve Çocuk Dergisi, Anneyiz Biz Dergisi, Tempo Dergisi, Nokta Dergisi, Seninle Dergisi, Alternatif Çözüm Dergisi, vb yazılı basında yazıları ve röportajları yer aldı.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.