+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, özel şirketlerin yaklaşık yüzde doksan gibi  çok önemli bir bölümü aile şirketleri, bu şirketlerin de çok büyük bölümü küçük ve orta boy işletmeler konumundadır. Aile şirketleri, ülkemizdeki toplam mal ve hizmetlerin çok büyük bir bölümünü üretirler. Böyle ele aldığımızda aile şirketlerini, ekonomimizin “lokomotifi” olarak tanımlamak çok yerinde olacaktır.  

Ekonomik yapı içinde böylesine önemli bir konumu ve işlevi olan aile şirketlerinin çoğu ne yazık ki çok kısa ömürlüdür ve kurulduktan kısa bir süre sonra çok çeşitli nedenlerle dağılıp gitmektedirler. Ailenin ikinci kuşağına aktarılabilen şirketler yaklaşık % 30 gibi küçük bir orandadır. Başka bir deyişle % 70 gibi büyük bir oranı birinci kuşakla sınırlı kalmakta ikinci kuşağa aktarılamamaktadır. Üçüncü kuşağa aktarılabilenler ise ancak % 10 ile sınırlıdır, geriye kalan % 90’lık bölümü silinip yok olmaktadır. Oysa büyük özverilerle kurulmuş, maddi ve manevi önemli yatırımlar yapılmış,  hayatta kalması için savaşım verilmiş bir şirketin kısa sayılabilecek bir süre sonra dağılması, silinip gitmesi hem aileler, hem de toplumumuz açısından büyük bir kayıptır.

Aile şirketlerinin, özellikle de orta ve küçük boydaki işletmelerin, farklı uzmanlık alanlarından gelen uzmanları, tam zamanlı olarak bünyelerinde bulundurmaları oldukça zordur. Bu nedenle, dışarıdan danışmanlık hizmeti almalarında büyük yarar vardır ancak bu konuda bazı noktalara özen göstermek gerekir.

Aile şirketleri, iş ve ailenin iç içe olması, aile sorunlarının işe, işle ilgili sorunların aileye yansıma olasılığı oldukça yüksek olan şirketlerdir. Bu nedenle danışmanlık hizmeti verecek olan uzmanların bir yandan işletme ile ilgili konularda, diğer yandan aile psikolojisi alanında bilgi ve deneyime sahip olması gerekmekte, her aile ve işletmenin, özgün ve hassas bir yapı olduğu, ilişkilerin profesyonellikten çok duygulara dayalı olduğu, bu nedenle de kırılgan olduğu gerçeğini unutmadan hizmet vermesi gerektiğini vurgulamakta yarar vardır.

Aile şirketi danışmanlık hizmetinin amacı, aile ve işe  bütüncül bir bakış açısından yaklaşmak, hem ailenin hem de işin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi, başarı  ve süregenliğinin sağlanması olmalıdır.

© 2018 Aysın Turpoğlu Çelik | Tüm hakları saklıdır.