+90 530 402 11 12 aysin@aysinturpoglucelik.com

Ruhsal sorunlar büyük ölçüde  yaratıcılık ve spontanlığın (kendiliğindenliğin) engellenmesi, böylece kendisini yeterli düzeyde ifade edememe, doğuştan getirdiği potansiyeli, beceri ve yetenekleri gerçekleştirmemekten kaynaklanmaktadır.

Ruhsal sağaltım alanında kullanılan en etkili ve çağdaş yöntemlerden biri olan dışavurumcu sanat terapisi,  sanatın hemen hemen her türünü bir sağaltım araca olarak kullanmakta, çeşitli yöntem, malzeme ve tekniklerle yaratıcılık ve spontanlığın önündeki engelleri kaldırmaya aracılık etmektedir. Bu yöntem, malzeme ve teknikler;  öykü ve metafor, resim, kil, kolaj, müzik, doğaçlama, ritim, beden ve hareket; maske, kukla, drama vb gibi araçlardır.

Sanat  terapisi, diğer psikoterapi tekniklerinden önemli bir farklılık göstermektedir çünkü bireyin kolaylıkla ulaşmadığı, ulaşsa bile sözün açıklamaya yetmediği anılara, sözel olmayan tekniklerle kolaylıkla ulaşabilmektedir. İnsana duyguları, düşünceleri, davranışları, bedeni, maddi ve manevi yaşamıyla bir bütün olarak yaklaşmakta, çocukluğundan beri onu bir kalıba sokmaya çalışan eğitim sistemi ve çok çeşitli yaşam deneyimleri nedeniyle yitirdiği bütünselliğe yeniden erişmesine yardımcı olmaktadır.

Sanat  terapisinin bir başka farkı da “ekonomik” olmasıdır. Diğer tekniklerle uzun süreler boyunca elde edilemeyen verim, bu teknikle diğerlerine oranla çok daha kısa sürelerde elde edilebilmektedir. Böylece psikoterapi için harcanan zaman, emek ve paradan önemli tasarruflar sağlamaktadır.

Ayrıca bu yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir terapi -özellikle de grup terapi ortamında olmak, kişinin, yaşadığı sorunların yalnızca kendisine ait olmadığını, başkalarının da benzer sorunlar yaşadığını anlamasını, sosyal ilişkilerle ilgili sorun çözmesini, bunu yaparken gereksinim duyduğu sosyal desteği almasını kolaylaştırmaktadır.

Özellikle kendisini sıkışmış, tıkanmış, adım atamaz hale gelmiş biri olarak hisseden bireylerin sıkıntılarıyla başa çıkmak için sanat terapisi yöntem ve teknikleri gönül rahatlığıyla salık verilir.